Բարձրացնում մեքենայի վարման հարմարավետությունն ու անվտանգությունը:

Լուսարձակների ավտոմատ կառավարում:

Լուսարձակների ավտոմատ միացման օժանդակ համակարգը ըստ լուսավորության պայմանների ավտոմատ միացնում կամ անջատում է հիմնական լուսարձակները։ Հատկապես կտրուկ փոփոխվող լուսավորության դեպքում, օրինակ՝ թունելներով անցնելիս, օժանդակ համակարգը կարող է թեթևացնել վարորդի հոգսը և բարձրացնել վարման անվտանգությունը։ Տվիչների հղկված համակարգը որոշում է շրջապատի լուսավորության աստիճանը և կառավարում լուսարձակների ավտոմատ միացման օժանդակ համակարգը Լուսավուրության որոշակի ցուցանիշը անցնելու դեպքում լուսարձակների ավտոմատ միացման օժանդակ համակարգը ավտոմատ կերպով միացնում է հիմնական լուսարձակները։ Երբ լուսային տվիչների կողմից չափվող ցուցանիշը հասնում է որոշակի մակարդակի, հիմնական լուսարձակները նորից անջատվում են։

Lorem Ipsum