Հաճելի զգացում շոշափելիս, բարձր էրգոնոմիկա։

Եռաճաղ սպորտային բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվը՝ բորտհամակարգչով, համոզիչ է իր շոշափվող հաճելի զգացողության և բարձր էրգոնոմիկայով։ Բազմաֆունկվիոնալ ղեկանիվի վրայի կառավարման կոճակների օգնությամբ հնարավոր է երթևեկությունից հնարավորինս քիչ շեղվելով կանչել և կառավարել տեղեկություններ և մենյուներ ցուցիչ/տվիչ սարքերի էկրանի վրա։

 

Lorem Ipsum