Կստանձնի արագությունների փոխանցումը հարմարավետ և արդյունավետ։

Գրեթե աննկատ փոխանցումներ։

7G-TRONIC PLUS ավտոմատ փոխանցումատուփը ունի 7 արագության աստճաններ, որոնք հնարավորինս ցածր են պահում շարժիչի պտույտների քանակը վարման բոլոր պայմաններում։ Փոխանցումատուփի սռնացցի լայնական մեծ թեքությունը և լավ համաձայնեցված արագության աստիճանները նվազեցնում են պտույտների թվի թռիչքը փոխանցման ընթացքում։ Դա ապահովում է հարմարավետ փոխանցում և խնայում է վառելիքը։ Համալրման փաթեթն իր մեջ ներառում է TEMPOMAT-ը, հետընթացը կանխող համակարգը, Kick-down-կոճակը, կայանման բլոկավորման համակարգը և միջոցներ, որոնք օգնում են անվտանգ կառավարմանը։ Բացի այդ 7G-TRONIC PLUS-ը լրացուցիչ համալրված է ECO Start-Stopp ֆունկցիայով։
7G-TRONIC PLUS-ը կառավարվում է աջից ղեկանիվի հետևում գտնվող DIRECT SELECT լծակի օգնությամբ։ Ղեկանիվի վրայի DIRECT SELECT լծակի օգնությամբ հնարավոր է փոխել արագությունները մանուալ։

Lorem Ipsum