Ճանապարհին կանխատեսող։

Կարող է օգնել՝ խուսափել բախումներից։

COLLISION PREVENTION ASSIST-ը օգնում է վարորդին պահպանել նվազագույն տարածությունը առջևից ընթացող մեքենայից։ Համակարգն տեսողական նախազգուշացում է տալիս, եթե կրճատվում է մինիմալ տարածությունը առջևից ընթացող մեքենայի միջև։ Բախման վտանգի առկայության դեպքում տրվում է լրացուցիչ ձայնային նախազգուշացում։ Համակարգը միաժամանակ ակտիվացնում է BAS PRO արգելակման համակարգը, որն ավտոմատ կերպով ուժեղացնում արգելակման ճնշումը վարորդի կողմից թույլ արգելակման դեպքում։

Lorem Ipsum