Ֆիքսված խարսխման համակարգը հուսալիորեն ամրակապում է բեռները։


Կողային պատերին ամրակների համակարգի շնորհիվ կարող են ֆիքսվել կես բարձրությամբ ծավալուն բեռներ և դրանով կանխել դրանց սահումը կամ կողաշրջվելը։ Դա հավասարապես պաշտպանում է բեռը և բեռնասրահը վնասվելուց։ Բեռների ամրակապման, օրինակ՝ ապակի, բեռնարկղեր կամ պալետներ ամրակապելու համար լիացուցիչ անհրաժեշտ են ամրակապման օղակներ և ամրագոտիներ։ Իրարից 25 մմ հեռավորության վրա գտնվող անցքերով զույգ ամրակների համակարգը մոնտաժված են թափքի շրջանակի վրա՝ մեքենայի կողային պատերի երկայնքով։ Ընդ որում դրանք չեն ընդգրկում սահովի դուռը

Lorem Ipsum