Օգնում է վարորդին ավտոմեքենան պահել շարքուղու վրա:

Կարող է նախազգուշացնել և հետ բերել ավտոմեքենան շարքուղի:

Անուշադրության կամ հոգնածության հետևանքով հնարավոր է առանց նկատելու ավտոմեքենայով շեղվել շարքուղուց: Այդ դեպքում Շարքուղու պահպանման ակտիվ օժանդակ համակարգը կարող է անմիջապես նախազգուշացնել վարորդին՝ ղեկանիվի պուլսացիոն վիբրացիայի միջոցով: Չարձագանքելու դեպքում Շարքուղու պահպանման ակտիվ օժանդակ համակարգը կարող է միակողմանիորեն գործադրել արգելակում՝ օգնելու ավտոմեքենան հետ բերել դեպի իր շարքուղին: Իսկ ավտոճանապարհի հոծ գծերի խախտումը համակարգը կարող է զգալ տեսախցիկի օգնությամբ:

Lorem Ipsum