Ամուր կալունակ սուրճի բաժակների կամ ըմպելիքների շշերի համար:
Ուղևորասրահում նստարանները համալրված են ձեռքի տակ գտնվող բաժակակալներով, որոնցում կարելի է տեղավորել մինչև 84 մմ տրամագծով բաժակներ կամ շշեր: Բաժակակալների զույգ բռնիչները տեղակայված են երկտեղ նստարանների նստատեղերի մեջտեղում: Բաժակը կամ շիշը վերցնելու համար անհրաժեշտ է թեթևակի սեղմել, որպեսզի ավտոմատ բացվի ձախ կամ աջ նստարանի համապատասխան բռնիչը:

Lorem Ipsum