Բարձրացնում է մեքենա վարելու հարմարավետությունն ու երթևեկության անվտանգությունը:

Լուսարձակների ավտոմատ կառավարում:

Լուսարձակների ավտոմատ միացման օժանդակ համակարգը ընթացքի ժամանակ միացնում կամ անջատում է մոտիկ լույսը՝ կախված տվյալ պահի լուսավորությունից: Դրանով թեթևանում է վարորդի հոգսը և բարձրանում երթևեկության անվտանգությունը: Վարորդի համար հարմարավետությունը հատկապես է մեծանում է հաճախակի փոփոխվող լուսավորության պայմաններում, օրինակ երբ մեքենան անցնում է թունելով, ստորգետնյա ճանապարհներով կամ մտնում ու դուրս է գալիս փակ կայանատեղից:

Lorem Ipsum