Ապահովում է բարձր հարմարավետություն և ընթացքային կայունություն:

Ղեկի էլեկտրաուժեղացուցիչ ֆունկցիա՝ կախված արագությունից:

Արագությունից կախված ղեկի էլեկտրաուժեղացուցիչը մեծացնում է վարորդի հարմարավետությունը և օգնում նրան պահպանել ընթացքի կայունությունը: Ցածր արագությունների և մանևրելու դեպքում վարորդը ղեկի թեթևակի պտույտով ստանում է առավելագույն արդյունք: Արագությունը մեծանալու դեպքում ղեկի էլեկտրական ուժեղացումն աստիճանաբար նվազում է, որպեսզի հնարավոր լինի բարձր արագությունների տակ ապահովել մեքենայի ուղիղ ընթացքն ու ընթացքային կայունությունը: Եթե վարորդը չափից շատ է պտտում ղեկը, օրինակ ոլորանի վրա թեքվելիս, այսպես կոչված Լիսեռային ակտիվ արձագանքման համակարգն օգնում է ղեկանիվը կրկին բերել ուղիղ դիրքի: Հարմարավետություն ստեղծող մեկ այլ առավելություն է այն, որ ղեկը կարող է մեղմել օրինակ առջևի վատ հավասարակշռված անիվների պատճառով առաջացող տատանումները: Քանի որ ղեկը էներգիա է պահանջում միայն այն ժամանակ, երբ այն պտտվում է, այն նպաստում է նաև ավտոմեքենայի վառելիքի ծախսի տնտեսմանը:

Lorem Ipsum