Ուժեղ կողային քամու ժամանակ օգնում է պահպանել ուղղությունը:

Կրճատում է արգելակների միջամտություններից առաջացող ուղղության շեղումը:

Կողային քամուց առաջացող անկայունության կայունարար օժանդակ համակարգը ժամանակին զգում է ուժեղ կողային քամու առաջացրած ուղղության շեղումը և օգնում է վարորդին պահպանել ընթացքի ուղղությունը: Քանի որ ավտոմեքենայի պատահական շեղումն ուղղությունից կարող է ստիպել վարորդին կատարել ղեկի անհամապատասխան պտույտներ: Այդ պատճառով Կողային քամուց առաջացող անկայունության կայունարար օժանդակ համակարգը 80 կմ/ժ-ից բարձր արագությունների դեպքում ավտոմատ կերպով ուղղում է ավտոմեքենայի ընթացքի ուղղությունը: Այդպես զգալիորեն նվազում է ուղղության շեղումը, իսկ ուժեղ կողային քամու ազդեցությունը բավականին հավասարեցվում կամ կրճատվում է:

Lorem Ipsum