Գրավիչ միջավայր, օպտիմալացված ձայնա- և ջերմամեկուսացում:

USB միացքով լիցքավորման հնարավորությունը և սմարթֆոնի պահատեղը ներառված են:

Սրահի Luxus երեսպատումը ուղևորասրահում ստեղծում է ներկայացուցչական միջավայր՝ միաժամանակ ապահովելով ավելի բարձր ձայնա- և ջերմամեկուսացում: Այն բաղկացած է ինչպես բարձրորակ պոլիմերային ծածկույթից, այնպես էլ՝ մեծ տարածքների գործվածքային երեսպատումներից: Նստարանների յուրաքանչյուր շարքում ուղևորներին առաջարկվում են առնվազն մեկ 5 վոլտ լարմամբ USB միացք լիցքավորման համար և մեկ պահատեղ սմարթֆոնների համար: 3-րդ շարքում տեղադրված են անգամ երկու 5 վոլտ լարմամբ USB միացք լիցքավորման համար և երկու պահատեղ սմարթֆոնների համար:

Lorem Ipsum