Փակման բարձրորակ մեխանիզմով:

Երկու գործնական պահատեղ վարորդական խցիկի սարքավորումների վահանակին:

Սարքավորումների վահանակի աջ և ձախ կողմերում տեղադրված գործնական կիրառությամբ կափարիչներով երկու պահատեղերը նախատեսված են անձնական իրերի, փաստաթղթերի, օրինակ՝ բեռնագրերի և դյուրակիր սարքերի համար: Իրերն այդպես ընթացքի ժամանակ լավ պահվում են, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ արագ հասանելի են: Երկու պահատեղերում տեղադրված է չսահող գորգիկ, իսկ կափարիչը բացվում և փակվում է ստեղնի թեթև հպումով: Կափարիչների շնորհիվ սարքավորումների վահանակը երևում է ամբողջական՝ խցիկին հաղորդելով գեղեցիկ տեսք: