Ամբողջությամբ պաշտպանող երեսպատում:
Բեռնասրահի պատերը ներսից ամբողջությամբ երեսպատվում են 5 մմ հաստությամբ ամուր պաշտպանիչ փայտե սալիկներով: Այս երեսպատումը բեռնասրահին հաղորդում է դիմացկուն և ամբողջական տեսք, իսկ բեռնելու և բեռնաթափման ժամանակ մետաղաթիթեղային մասը պաշտպանում է վնասվելուց: Կողային պատերի և սահովի դռան (դռների), ինչպես նաև հետևի երկփեղկ դռների երեսպատումն իրականացվում է ավտոմեքենայի հատակից մինչև առաստաղը՝ կախված տանիքի բարձրությունից և այն բանից, թե արդյոք սրահն ունի պատուհաններ:

Lorem Ipsum