Պաշտպանում է բեռնասրահը բեռնելու և բեռնաթափման ժամանակ:
Բեռնասրահի կողապատերին ու դռներին, որպես պաշտպանիչ երեսպատում, թափքի կես բարձրությամբ ամրացվում են մոխրագույն պոլիպրոպիլենային սալիկներ: Բեռնելու և բեռնաթափման ժամանակ այս երեսպատումը պաշտպանում է մետաղաթիթեղային մասը վնասվելուց և բեռնասրահին հաղորդում է դիմացկուն ու ամբողջական տեսք:

Lorem Ipsum