Կողպվող պահատեղ գործիքների ու նյութերի համար:
Բեռնահարթակի տակ, աջ և ձախ կողմերում տեղակայված պահոցային արկղիկները կողպվող և ջրակայուն պահատեղեր են, օրինակ՝ գործիքների կամ նյութերի համար: Դրանք ունեն 500 մմ լայնություն, 300 մմ բարձրություն և 300 մմ խորություն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 30լ տարողություն: Պահոցային արկղիկները պատրաստված են արհեստական պոլիմերային նյութից և դրա հետևանքով չեն ժանգոտվում:

Lorem Ipsum