Ավելի ճկուն մոտեցում բեռների փոխադրման ժամանակ:
Վարորդական խցիկ հետևի սանդուղք կրող հարմարանքը թույլ է տալիս տեղափոխել երկար առարկաներ, օրինակ՝ սանդուղքներ, խողովակներ ու թիթեղներ, անգամ եթե դրանց երկարությունը գերազանցում է բեռնահարթակի երկարությանը: Բեռնահարթակի ծայրի երկարացված ուղղորդիչ նեցուկները թույլ չեն տա, որ բեռները կողքից սահեն ու ընկնեն: Բացի դրանից, բեռը կարող է ձգաճոպաններով ամրացվել ցանցավոր պատնեշի հատվածում և ուղղորդիչ նեցուկի վերին ծայրին: Բեռների կանոնավոր ամրակապումը կանխում է բեռների սահումը և պաշտպանում է վարորդական խցիկը վնասվելուց: Եթե բեռնահարթակի ծայրին ամրացվում է սանդուղքի լրացուցիչ կրող հարմարանք, ապա երկար բեռը կարող է ամրակապվել այդ երկու կրող հարմարանքներին, իսկ բեռնահարթակը կօգտագործվի այլ բեռների համար:

Lorem Ipsum