Տրամադրում է տարածք մինչև չորս բաժակների, մետաղական տարաների ու շշերի համար:

Տարբեր տեսակի բաժակակալներ առջևում՝ սարքավորումների վահանակի վրա:

Սարքավորումների վահանակի միջնամասում տեղակայված բաժակակալները, մեխանիկական փոխանցումատուփի1 դեպքում տանում են 2 և ավտոմատ փոխանցումատուփի դեպքում 4 չորս բաժակակալ, մետաղական տարաներ և շշեր և պահում են դրանք ողջ ուղևորության ընթացքում: Բաժակակալները հեշտ հասանելի են թե՛ վարորդի, թե՛ ուղևորի կողմից: Մաքրելու համար բաժակակալների նեցուկը հանվում է:
1

Ստանդարտ 6-աստիճան մեխանիկական փոխանցումատուփը V6 OM642 դիզելային շարժիչի հետ միասին հավանաբար կառաջարկվի 2018թ. 4-րդ եռամսյակից սկսած:

Lorem Ipsum