Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty:

Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty:

Պարզապես ավելի երկար պաշտպանված. առանց անակնկալ վերանորոգման ծախսերի։

Mercedes-Benz ServiceCare ExtendedWarranty-ն արտադրողի երաշխիքի ժամկետի ավարտից հետո պաշտպանում է վերանորոգման անակնկալ ծախսերից առանց սեփական մասնակցության և պլանավորելի ու գայթակղիչ պայմաններով։

Mercedes-Benz ExtendedWarranty-ի ընդհանուր բնութագիրը.

Ծառայությունները

ExtendedWarranty պորդուկտն առաջարկում է Ձեզ երկարաձգված երաշխիք գրեթե բոլոր մասերի և հանգույցների համար (օր.՝ շարժիչ, փոխանցումատուփ, էլեկտրականություն, կամրջակներ, օդորակիչ)։ Պայմանագրի կնքումը հնարավոր է յուրաքանչյուր պահի՝ մեքենայի շահագործման թույլտվությունից հետո 12 ամիսների ընթացքում, այն պայմանով, որ պլանային տեխսպասարկումները իրականացվեն տեխսպասարկման գրքույկի և արտադրողի նորմերին համապատասխան։

Շահագործման ժամկետները

Մինչև 5 տարի՝ շահագործման թույլտվությունից հետո։

Վազքը

Մինչև 250.000 կմ ընդհանուր վազք։

Lorem Ipsum