Լիզինգ:

  

Լավագույն առաջարկ՝
 • Տարեկան տոկոսադրույք՝ 2.5% (եվրո)
 • 2 տարի մարման ժամկետ
 • Կանխավճարը՝ սկսած 10%-ից
 • Մարման ժամկետը՝ մինչև 5 տարի
 • Միանվագ միջնորդավճարը՝ 1%
 • Տարեկան պարտադիր ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն

 

Լիզինգի առավելությունները՝

 • Լրացուցիչ գրավի բացակայություն
 • Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն՝ առանց տույժերի և տուգանքների
 • Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում
 • ԱԱՀ հաշվանցման հնարավորություն
 • Սպասարկման և հավելյալ այլ վճարների բացակայություն
 • Տոկոսագումարի ամենամսյա ծախսագրում
 • Լիզինգի առարկայի ամորտիզացիայի հնարավորություն
 • Լիզինգի պատասխան 1-7 բանկային օրում

www.acbaleasing.am  

Lorem Ipsum