Լիզինգ:

  

Ձեր Mercedes-ի համար Դուք ամսական վճարում եք լիզինգի անփոփոխ մասնավճար հաստատուն տոկոսադրույքով՝ ավտոմեքենայի օգտագործման ողջ ընթացքում:

Ձեր ամսական մասնավճարի չափը հաշվարկվում է կանխավճարի գումարի, Ձեր պայմանագրի ժամկետի, ավտոմեքենայի վազքի և ակնկալվող մնացորդային արժեքի հիման վրա:

Ավտոմեքենան մնում է որպես Mercedes-Benz-ի Ֆինանսական ծառայությունների սեփականություն: Լիզինգի պայմանագրի ավարտին ավտոմեքենան կարող եք հետ վերադարձնել Mercedes-Benz-ի ներկայացուցչին:

Առավելություններ Ձեզ համար:

  • Նվազագույն ներդրում
  • Լիզինգի հավասար կամ փոփոխական ամսական մասնավճարներ
  • Ճկունություն կանխավճարի չափի և վճարման ժամկետների հարցում

Առավելություններ կոմերցիոն հաճախորդների համար:

  • Վճարումներն ազատված են ավելացած արժեքի հարկից
  • Ոչ մի պահանջ Ձեր վարկային գծի նկատմամբ
  • Նվազագույն կապիտալ ծախսեր