Դիմել Mercedes-Benz-ին։

Ինչպիսին էլ լինի Ձեր հարցը՝ մենք պատասխան կգտնենք դրա համար և հնարավորինս արագ կկապվենք Ձեզ հետ։

Ձեր տվյալները պահպանվում են բացառապես Daimler AG-ի կողմից Ձեր հարցումը մշակելու համար և փոխանցվում են Mercedes-Benz-ի վաճառքի և տեխսպասարկման ընտրված գործընկերներին։ Չորս շաբաթ հետո Ձեր տվյալները ավտոմատ կերպով հեռացվում են Daimler AG-ի կենտրոնական տվյալների բազայից։