Ներկայացում

Անփոխարինելի գործընկեր

Կատարյալ, աներևակայելի հուսալիություն, արդյունավետություն, աշխատունակություն և անցողունակություն՝ ահա ACTROS շինարարական  բեռնատարը բնորոշող հիմնական չափանիշները: Այս բեռնատարը անփոխարինելի կլինի նաև վարորդի համար, քանի որ վարորդական խցիկի ցանկացած հանգույց՝ լինի դա շարժական ոտնահենակ, պարամետրիկ ղեկային մեխանզիմ , թե՝ որպես լրացուցիչ հավելում  առաջարկվող  անձրևի կամ լույսի տվիչ, այս բեռնատարի վարորդական խցիկը ցանկացած համալրմամբ կապահովի աշխատանքային հարմարավետությունը, որից կախված է վարորդի հոգնածության աստիճանը, և հետևաբար, աշխատանքի անվտանգությունն ու արդյունավետությունը: