Քարշի գաղափարը: Մոտոսպորտային տեխնոլոգիաներ առօրյա կյանքում

Հզորության օգտագործում ըստ անհրաժեշտության

Այս ավտոմեքենայի շարժիչի տեխաբաշխման հիմքում ընկած է ագրեգատների տարատեղման սկզբունքը, ըստ որի շարժիչը գտնվում է հետևի սռնուու հետևում և ցածր է նրա մակարդակից: Երկկցորդաման մեխանիզմով փոխնցաման տուփը տեխաբաշխված է ետին կամրջակին մոտ: Այս ամենը ապահովում է քարշի տեղաբաշխում առջևի սռնու և հետին կամրջակի միջև 47%/53% հարաբերակցությամբ:

  • V8 շարժիչի և փոխանցման տուփի միացման համար կիրառվել է ըստ ճքման ամուր պաշտպանիչ խողովակը
  • 1.71 մ երկարությամբ և ընդամենը 4 կգ կշիռ ունեցող լիսեռը փոխանցումէ 650 Nm ոլորող մոմենտը շարժիչից փոխանցման տուփին
  • Ընացքային հարմարավետության ապահովման համար պաշտպանիչ խողովակում կիրառվել է ոլորման տատնումների արդյունավետ մարող համակարգ:

[1] Հզորության և ոլորող մոմենտի արժեքները գնահատվել են ներկայումս գործող 80/1269/EEC հրահանգի հիման վրա:

SLS AMG ռոդսթեր

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր