Քարշի գաղափարը: Մոտոսպորտային տեխնոլոգիաներ առօրյա կյանքում

Հզորության օգտագործում ըստ անհրաժեշտության

Այս ավտոմեքենայի շարժիչի տեխաբաշխման հիմքում ընկած է ագրեգատների տարատեղման սկզբունքը, ըստ որի շարժիչը գտնվում է հետևի սռնուու հետևում և ցածր է նրա մակարդակից:   Երկկցորդաման մեխանիզմով փոխնցաման տուփը տեխաբաշխված է ետին կամրջակին մոտ: Այս ամենը ապահովում է քարշի տեղաբաշխում առջևի սռնու և հետին կամրջակի միջև 47%/53%  հարաբերակցությամբ:

  • V8 շարժիչի և փոխանցման տուփի միացման համար կիրառվել է ըստ ճքման ամուր պաշտպանիչ խողովակը
  • 1.71 մ երկարությամբ և ընդամենը 4 կգ կշիռ ունեցող լիսեռը փոխանցումէ 650 Nm ոլորող մոմենտը շարժիչից փոխանցման տուփին
  • Ընացքային հարմարավետության ապահովման համար պաշտպանիչ խողովակում կիրառվել է ոլորման տատնումների արդյունավետ մարող համակարգ:
Մանրամասն տեղեկատվություն

SLS AMG

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր

Technical data

View the technical data for the SLS AMG Coupé.