Ավտոմեքենայի գաղափարը` բնության ուժը բացահայտված

Քոքփիթ, թևեր... Սա դեռ ավտոմեքենա՞ է...

[1] Վառելիքի սպառման և CO2 գազի արտանետման ցուցանիշները ձեռք են բերվել սահմանված չափման գործընթացի կիրառմամբ (ներկայումս գործող VO [EU] 715/2007 որոշում): Տվյալները չեն վերաբերվում կոնկրետ ավտոմեքենային և չեն հանդիսանում հրապարակային օֆերտա: Դրանք բերված են միայն ավտոմեքենաների մոդելները համեմատելու նպատակով:

SLS AMG

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր