Կախոցքի համակարգ ՝ զգում է ճանապարհը

Հարմարավետ, սպորտային և ապահով

[1] Հնարավոր չէ SLK 55 AMG հետ

[2] Հնարավոր չէ SLK 55 AMG հետ

[3] Բազային է SLK 55 AMG համար; այլ մոդելների համար հանդես է գալիս որպես Dynamic Handling փաթեթի բաղկացուցիչ մաս

SLC

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր