Օժանդակող համակարգեր`կենտրոնացեք միայն ճանապարհի վրա

Օժանդակություն տարբեր ճանապարհային իրավիճակներում

[1] Օպցիոնալ Driving Assistance փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է:

[2] Օպցիոնալ COMAND Online տեսաձայնային համակարգի բաղկացուցիչ մասն է:

SLC

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր