Նոր Mercedes-Benz SL

Աթլետիկ, էսթետիկ

SL-դաս

Մոդելի ներկայացում