Նոր SL ռոդսթերի արտաքին չափերը

SL-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր