Անվտանգություն` մենք հոգում ենք Ձեր մասին

Mercedes-Benz անվտանգության միասնական գաղափարն առանձնացնում է անվտանգության ապահովման չորս փուլ:

Փուլ 1. Անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. վտանգի դեպքում

Փուլ 3.վթարի դեպքում

Փուլ 4. Վթարից հետո

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փակարարական աշխատանքների արագ և հեշտ իրականացման համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Անջատվում է շարժիչը, դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում են վթարային ազդանշանային լուսավորությունը և սրահի լուսավորությունը, 
  • Ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը:

[1] Օպցիոնալ Driving Assistance Plus փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է

[2] Չի մատակարարվում AMG մոդելների համար

[3] Intelligent Light համակարգի բաղկացուցիչ մասն է

[4] Ստանդարտ է SL 65 AMG մոդելի համար:

SL-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր