Թեթև կառուցվածք` սպորտային, տնտեսող, անվտանգ

Թեթև, սպորտային ավտոմեքենա

SL-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր