Կախոցքի համակարգ՝ սպորտային շրջադարձերի ավանդույթ

Կատարյալ փոխազդեցությունը ճանապարհածածկի հետ ՝ հրաշք չէ

[1] Չի մատակարարվում AMG մոդելների հետ:

[2] Մատակարարվում է միայն SL 63 AMG մոդելի համար:

[3] Մատակարարվում է միայն AMG մոդելների համար:

SL-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր