Իդեալական ուղեկից` լիովին վստահելի ավտոմեքենա

S-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր