Օժանդակող համակարգեր`աջակցություն ճիշտ ժամանակին

Նորարարական օժանդակող համակարգեր` անվտանգ և հանգիստ երթևեկելու համար

[1] Լրացուցիչ կայանման օժանդակ ակտիվ համակարգի բաղկացուցիչ մասն է:

S-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր