Լիաքարշակ համակարգ

S-դաս կուպե ավտոմեքենայի 4MATIC լիաքարշակ համակարգն ապահովում է գերազանց կառավարելիություն՝ ցանկացած ճանապարհային պայմաններում:

Այն միշտ լրացնում է այլ համակարգերի աշխատանքը: Լիաքարշակ համակարգն ակտիվանում է համապատասխան ճանապարհային պայմաններում: Այս դեպքում ակտիվանում է նաև դիֆերենցիալների բլոկավորման համակարգը, քանի որ քարշիչ ուժի բաշխման համակարգը ապահովում է քարշիչ ուժի բաշխումը չորս անիվների միջև: Այս առումով կարևոր է ESP և 4ETS համակարգերի փոխհամաձայնեցված աշխատանքը: 4Matic համակարգի շնորհիվ առջևի և հետին կամրջակների միջև ոլորող մոմենտի բաշխվում է 45:55 հարաբերակցությամբ:
S 63 AMG 4Matic մոդելի դեպքում ոլորող մոմենտը բաշխվում է 33:67 հարաբերակցությամբ, որն ապահովում է գերազանց կուրսային կայունություն՝ նույնիսկ անբարենպաստ ճանապարհային պայմաններում:

    [1] Վառելիքի սպառման և CO2 գազի արտանետման ցուցանիշները ձեռք են բերվել սահմանված չափման գործընթացի կիրառմամբ (ներկայումս գործող VO [EU] 715/2007 որոշում): Տվյալները չեն վերաբերում կոնկրետ ավտոմեքենային և չեն հանդիսանում հրապարակային օֆերտա: Դրանք բերված են ավտոմեքենաների մոդելները միայն համեմատելու նպատակով:

    S-դաս կուպե

    Մոդելի ներկայացում

    Հիմնական փաստեր