Անվտանգություն՝ մենք հոգում ենք Ձեր մասին

Mercedes-Benz միասնական անվտանգության գաղափարն առանձնացնում է տրանսպորտային անվտանգության չորս փուլ`

Փուլ 1. Անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. Վտանգի դեպքում

Փուլ 3. Վթարի դեպքում

Փուլ 4. Վթարից հետո

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փրկարարական աշխատանքներն արագ ու հեշտ իրականացնելու համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով ձեռնարկվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Անջատվում է շարժիչը,
  • Դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում է վթարային ազդանշանային լուսավորությունը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում է սրահի լուսավորությունը,
  • Ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը:

[1] Պահանջվում է ինտերնետ կապ:

S-դաս կուպե

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր