Անվտանգություն` մենք հոգում ենք Ձեր մասին

Mercedes-Benz անվտանգության միասնական գաղափար

Փուլ 1. Անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. Վտանգի դեպքում

Փուլ 3. Վթարի դեպքում

Փուլ 4. Վթարից հետո

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փրկարարական աշխատանքներն արագ և հեշտ իրականացման համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Անջատվում է շարժիչը, դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում են վթարային ազդանշանային լուսավորությունը և սրահի լուսավորությունը, 
  • Ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը:

[1] Օպցիոնալ Driving Assistance Plus փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է

GLE-դաս

Հիմնական փաստեր