Ճանապարհներին և արտաճանապարհային պայմաններում`վստահ և հզոր

Նոր սերնդի M-դասն օժտված է առաջնորդին բնորոշ բոլոր հատկություններով

GLE-դաս

Հիմնական փաստեր