AMG ` սպորտայնության գագաթնակետը

AMG համալրում M-դասի համար

AMG տալիս է M-դասի սպորտային դինամիզմն ընդգծելու լայն հնարավորություններ:

  [1] Չի մատակարարվում ML 63 AMG մոդելի հետ

  [2] Մատակարարվում է միայն ML 63 AMG մոդելի համար

  [3] Հզորության և ոլորող մոմենտի արժեքները գնահատվել են ներկայումս գործող 80/1269/EEC հրահանգի հիման վրա:

  [4] Վառելիքի սպառման և CO2 գազի արտանետման ցուցանիշները ձեռք են բերվել սահմանված չափման գործընթացի կիրառմամբ (ներկայումս գործող VO [EU] 715/2007 որոշում): Տվյալները չեն վերաբերվում կոնկրետ ավտոմեքենային և չեն հանդիսանում հրապարակային օֆերտա: Դրանք բերված են միայն ավտոմեքենաների մոդելները համեմատելու նպատակով:

  GLE-դաս

  Հիմնական փաստեր