Լիաքարշակ՝ միշտ շարժման մեջ

M-դասն առաջարկում է գերազանց անցողունակություն ցանկացած ճանապարհային պայմաններում: Շնորհիվ 4MATIC մշտական լիաքարշակ համակարգի, որն աշխատում է լրացուցիչ հավելում հանդիսացող ESP® և ETS համակարգերի հետ միասին հնարավոր է ապահովել ավտոմեքենայի կուրսային և դինամիկ լիարժեք կայունությունը:

Հակաբլոկավորման ABS և տեղապտույտի կանխման ASR, վայրէջքներին արագության արժեքի պահպանման DSR, քարշիչ ուժի բաշխման 4ETS համակարգերի ներդաշնակ փոխհամաձայնեցված աշխատանքը ապահովում է ավտոմեքենայի առաջընթացը՝ անկախ բնակլիմայական պայմաններից: 

Առավելագույն անվտանգություն.  4MATIC համակարգը մշտապես ապահովում է անհրաժեշտ անմիջակամ միջամտությունը՝ առանց ավելորդ ժամանակ ծախսելու՝ ցանկացած բնակլիմայական պայմաններում:


Գերազանց քարշ. կցորդի քարշարկման համակարգը թույլ է տալիս քարշարկել մինչև 3500 կգ կցորդ, իսկ լիաքարշակ համակարգը, կցորդի կայունացման ESP® ենթահամակարգի հետ միասին ապահովում է անվտանգ երթևեկություն:

    [1] The figures shown for fuel consumption and CO2 emissions were obtained in accordance with the prescribed measuring process (Regulation [EC] 715/2007 in its currently applicable version). The figures are not based on an individual vehicle and do not constitute part of the product offer; they are provided solely for purposes of comparison between different vehicle models

    GLE-դաս

    Հիմնական փաստեր