Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Շրջակա միջավայրին համահունչ տեխնոլոգիաներ

BlueEFFICIENCY

Էներգիայի խելամիտ օգտագործում

Զգալի տնտեսումը մի շարք փոքրածավալ, բայց արդյունավետ միջոցառումների համալիր կաիրառման արդյունք է: Ավտոմեքենայի հիմանական աշխատանքային հանգույցների կողմից սպառվող էներգիայի քանակային ցուցանիշի ուսումնասիրության արդյունքում ձեռնարկվել են մի շարք միջոցառումների՝ ուղղված դրանց կողմից սպառվող էներգիայի նվազեցմանը:

Արդյունքում`

  • Արգելակման կինետիկ էներգիան օգտագործվում է մարտկոցը լիցքավորելու համար
  • Վառելիքային պոմպի արտադրողականությունը կարգավորվում է ընթացիկ անհրաժեշտությունից ելնելով, դրանով իսկ նպաստելով վառելիքի տնտեսմանը,
  • Հովացում ըստ անհրաժեշտության. եթե հովացում հարկավոր չէ, ապա սրահի հովացման համակարգի կոմպրեսորը ավտոմատ կերպով անջատվում է շարժիչի ծնակձև լիսեռից:

Արդյունավետությանն ուղղված տեխնոլոգիաները

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության վկայական

GLC-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր

BlueEFFICIENCY

Բացահայտեք նորարական տեխնոլոգիաները