Գերակայություն առանց լրացուցիչ ջանքերի

Նոր GL` ամենագնացներից ամենակատարյալը

GLS-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր