Անվտանգություն` մենք հոգում ենք Ձեր մասին

Mercedes-Benz անվտանգության միասնական գաղափար

Փուլ 1. Անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. վտանգի դեպքում

Փուլ 3.վթարի դեպքում

Փուլ 4. Վթարից հետո (հետվթարային անվտանգություն)

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փակարարական աշխատանքների արագ և հեշտ իրականացման համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Անջատվում է շարժիչը, դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում են վթարային ազդանշանային լուսավորությունը և սրահի լուսավորությունը, 
  • Կողային լուսամուտներն իջեցվում են` սրահի օդափոխությունն ապահովելու համար,
  • Ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը:

[1] Մատակարարվում է միայն GL 63 AMG մոդելի հետ

[2] Չի մատակարարվում GL 63 AMG մոդելի համար

[3] Օպցիոնալ Driving Assistance Plus փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է

[4] Ստանդարտ է GL 63 AMG մոդելի համար

[5] Օպցիոնալ COMAND Online տեսաձայնային համակարգի բաղկացուցիչ մասն է

[6] Օպցիոնալ է GL 350 BlueTEC մոդելի համար

[7] Մատակարարվում է միայն օպցիոնալ COMAND Online տեսաձայնային համակարգի հետ մեկտեղ

[8] Օպցիոնալ Lane Tracking փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է

[9] Օպցիոնալ Կայանման օժանդակ փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է:

GLS-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր