Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Շրջակա միջավայրին համահունչ տեխնոլոգիաներ

BlueEFFICIENCY

Արդյունավետությանն ուղղված տեխնոլոգիաները GL ամենագնացում

[1] Վառելիքի սպառման և CO2 գազի արտանետման ցուցանիշները ձեռք են բերվել սահմանված չափման գործընթացի կիրառմամբ (ներկայումս գործող VO [EU] 715/2007 որոշում): Տվյալները չեն վերաբերվում կոնկրետ ավտոմեքենային և չեն հանդիսանում հրապարակային օֆերտա: Դրանք բերված են միայն ավտոմեքենաների մոդելները համեմատելու նպատակով:

GLS-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր

BlueEFFICIENCY

Բացահայտեք նորարական տեխնոլոգիաները