Նոր G-դաս Mercedes-Benz-ից

Կատարելության չափանիշ

G

Մոդելի ներկայացում