Հուսալիություն, որ փորձված է տարիների ընթացքում

Առաջինն է՝ նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում

G

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր