Փոխանցումատուփ՝ շարժման մեջ է դրվում մեկ հպումով

Գերազանց դինամիկա

[1] Ստանդարտ է G 500 մոդելի համար:

[2] Ստանդարտ է G 63 AMG և G 65 AMG մոդելների համար:

G

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր