Հարմարավետ սրահ` մեկ աստղ շարժիչի ծածկին, հինգ աստղ` սրահում

Յուրաքանչյուր ճանապարհորդություն դառնում է անմոռանալի

[1] Ստանդարտ է G 65 AMG մոդելի համար

G

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր