Օժանդակող համակարգեր` աջակցություն, որը դժվար է գերագնահատել

Անհոգ ճանապարհորդություն ինչպես քաղաքային ճանապարհներին, այնպես էլ խիտ անտառում

G

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր