Միշտ հաստատուն, միշտ դասական . G-դաս

G-դաս՝ ամենագնաց

G-Դաս Կաբրիոլետ