Լիաքարշակ` միշտ անցողունակ

Միշտ պատրաստ

4MATIC լիաքարշակ համակարգը թույլ է տալիս իրականացնել գերազանց թափառք՝ նույնիսկ ճանապարհային վատ ծածկի և եղանակային անբարենպաստ պայմանների դեպքում: 4MATIC լիաքարշակ համակարգը միշտ ակտիվ է և գործում է ինքնաբերաբար՝ առանց ավելորդ ժամանակ ծախսելու:

  • Բարձր արդյունավատություն ունեցող 4MATIC լիաքարշակ համակարգի շնորհիվ այլևս կարիք չկա օգտագործելու ավանդական արգելափակվող դիֆերենցիալների տարբերակը, քանի որ ավտոմատ արգելակային ազդակները բարելավում են ավտոլոբիլի թափառքը սահուն ճանապարհածածկի վրա, և բարձրացնում են ավտոմոբիլի կայունությունը բարդ գործողությունների կատարման ընթացքում:
  • Շնորհիվ օգտագործվող թեթևաքաշ նյութերի, կոմպակտ կառուցվածքի և օգտագործվող նյութերի ճշգրիտ ընտրության՝ ավտոմոբիլն իր քաշով գրեթե չի տարբերվում ոչ լիաքարշակ տարբերակից:
  • 4MATIC լիաքարշակ համակարգի օժանդակ համակարգերն են ՝կայունացման էլեկտրոնային ESP® համակարգը և քարշիչ ուժի բաշխման 4ETS համակարգը: Տեղապտույտ կատարող անիվները արգելակվում են, իսկ շարժաբեր մոմենտը ավտոմատ կերպով փոխանցվում է ճանապահածածկի հետ ավելի մեծ կցման գործակից ունեցող անիվներին:

E ունիվերսալ

Հիմնական փաստեր